THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2016

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Từ 29/10/2016 đến 19/11/2016

Học tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm

 

Tuần

Buổi

Thứ 7

Phòng

Chủ nhật

Phòng

24/10 – 30/10

Sáng

Xác suất thống kê

2

Xác suất thống kê

2

Chiều

Xác suất thống kê

2

Xác suất thống kê

2

31/10 – 6/11

Sáng

Trắc địa

2

 

 

Chiều

Trắc địa

2

 

 

7/11 – 13/11

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

14/11 – 20/11

Sáng

Đăng ký thống kê

2

 

 

Chiều

Đăng ký thống kê

2

 

 

 

Ghi chú: Buổi sáng bắt đầu từ 8h00; buổi chiều bắt đầu từ 13h30

Số lần xem trang : :218
Nhập ngày : 20-10-2016
Điều chỉnh lần cuối :

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO(30-08-2017)

Liên hệ(07-01-2008)

Đội ngũ giảng viên(31-12-2007)

Nội dung giảng dạy(31-12-2007)

Tổ chức(14-12-2007)

Giới thiệu về Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức(14-12-2007)

Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức(14-12-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai tám hai sáu

Xem trả lời của bạn !