THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 - ĐHNL TP. HCM

 

 THÁNG 04 NĂM 2017

HỆ VĂN BẰNG 2 – CHÍNH QUY

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………../TB-ĐHNL-ĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2017

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2

 THÁNG 04 NĂM 2017

HỆ VĂN BẰNG 2 – CHÍNH QUY

 

I.                   TUYỂN SINH CÁC NGÀNH  ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

 

STT

Ngành đào tạo

Nhóm ngành

Mã ngành

Môn thi tuyển

1

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Nhóm ngành I

D140215

Toán – Tiếng Anh

2

Ngôn ngữ Anh

D220201

Ngữ Văn – Tiếng Anh

3

Kinh tế

D310101

Toán – Tiếng Anh

4

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán – Tiếng Anh

5

Kế toán

D340301

Toán – Tiếng Anh

6

Chăn nuôi

D620105

Toán – Sinh học

7

Nông học

D620109

Toán – Sinh học

8

Bảo vệ thực vật

D620112

Toán – Sinh học

9

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

Toán – Sinh học

10

Kinh doanh nông nghiệp

D620114

Toán – Tiếng Anh

11

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán – Sinh học

12

Khoa học môi trường

Nhóm ngành II

D440301

Toán – Hóa học

13

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

Toán – Vật lý

14

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

Toán – Vật lý

15

Công nghệ kỹ thuật ô tô

D510205

Toán – Vật lý

16

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

D510206

Toán – Vật lý

17

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

Toán – Hóa học

18

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Toán – Vật lý

19

Kỹ thuật môi trường

D520320

Toán – Hóa học

20

Công nghệ chế biến thủy sản

D540105

Toán – Sinh học

21

Thú y

D640101

Toán – Sinh học

22

Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

Toán – Hóa học

23

Quản lý đất đai

D850103

Toán – Tiếng Anh

 

       Nộp hồ sơ tại:Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

 

 

 

II.               ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TUYỂN SINH:

1.     Đối tượng tuyển sinh: Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế, đã tốt nghiệp một bằng đại học hệ chính quy đều được dự thi đại học văn bằng 2 hệ chính quy.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

- Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.

2.     Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

3.     Đối tượng miễn thi đầu vào: Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, hệ chính quy cùng nhóm ngành với ngành tuyển sinh văn bằng 2.

III.  HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI, ÔN THI, TỔ CHỨC THI

1. Hồ sơ dự thi  (tất cả các bản sao phải có chứng thực)

-   Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường);

-   04 ảnh chân dung cỡ 3x4 cm (ảnh chụp không quá 06 tháng);

-   Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

-   Bản sao bằng tốt nghiệp đại học chính quy;

-   Bản sao bảng điểm đại học chính quy;

  2. Thời gian đăng ký dự thi, ôn thi, tổ chức thi

 -  Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: từ ngày ra thông báo đến ngày 24/3/2017.

-   Thời gian ôn thi :  từ ngày 03/04/2017 đến ngày 16/04/ 2017.

-    Thời gian thi (dự kiến): 22, 23 tháng 4 năm 2017.

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

-   Khi tốt nghiệp được cấp bằng Đại học.

-   Hình thức đào tạo: Văn bằng 2 chính quy

-   Thời gian đào tạo các ngành: 2,5 năm; ngành Thú y: 3 năm

-   Học phí dự kiến: Nhóm ngành I:  3.700.000 đ/sinh viên/học kỳ

Nhóm ngành II: 4.350.000 đ/sinh viên/học kỳ

V. LỆ PHÍ

          - Lệ phí hồ sơ dự thi:                                   50.000đ/hồ sơ

- Lệ phí thi, xét tuyển:                                  350.000đ/thí sinh

          - Lệ phí ôn thi           :                                  800.000đ/thí sinh

Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.

 

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM.

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại liên hệ: 08-38963350, email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn

 

                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

            Nơi nhận:

-          Các khoa/bộ môn;

-          P. CTSV, P. KHTC;

-          Thông báo công khai;

-          Lưu HC, ĐT.

Số lần xem trang : :855
Nhập ngày : 23-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :23-02-2017

Khai Giảng

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC- KHÓA ĐẶC BIỆT- THÁNG 03/2018(26-01-2018)

THÔNG BÁO LỊCH THI LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, VỪA LÀM CỪA HỌC THÁNG 11-2017(18-11-2017)

THAY ĐỔI LỊCH ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁNG 11-2017(26-10-2017)

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI ĐẠI HỌC HỆ VB2-VLVH-LIÊN THÔNG THÁNG 11-2017(25-10-2017)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG-VB2-VLVH(18-10-2017)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO(30-08-2017)

LỊCH THI ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC- HỆ VĂN BẰNG 2(02-08-2017)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU KHAI GIẢNG NGÀY 30-06-2017(16-06-2017)

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - VĂN BẰNG 2 (24-05-2017)

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI VÀO CÁC NGÀY 10, 12 VÀ 15 THÁNG 5 NĂM 2017(02-05-2017)

LỊCH THI THPT QUỐC GIA 2017 – BỘ GIÁO DỤC(02-05-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THÁNG 04 NĂM 2017 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (TẠI CHỨC CŨ)(23-02-2017)

Thời khoá biểu lớp đặc biệt luyện thi kỳ thi THPT Quốc Gia khai giảng ngày 15/2 /2017(10-02-2017)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHAI GIẢNG KHÓA ĐẶC BIỆT LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2017(22-12-2016)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH KẾ TOÁN-QUẢN TRỊ KINH DOANH-CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2016 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM(23-10-2016)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ THI LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 2016 - ĐH NÔNG LÂM TPHCM(21-10-2016)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2016 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM(20-10-2016)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VĂN HOÁ PHỔ THÔNG NGOÀI GIỜ CHO HỌC SINH CÁC LỚP 10 – 11 - 12 VÀO NGÀY 1/10/2016 VÀ CÁC NGÀY TIẾP THEO(20-09-2016)

KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN THI KỲ THI THPT QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2017 VÀO NGÀY 1/10/2016 VÀ CÁC NGÀY TIẾP THEO(19-09-2016)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016 VÀO NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016(03-05-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu hai hai chín

Xem trả lời của bạn !