TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

   TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC

THÔNG BÁO 

LỊCH ÔN THI ĐẠI HỌC CÁC HỆ VĂN BẰNG 2 - VỪA LÀM VỪA HỌC - LIÊN THÔNG THÁNG 11 NĂM 2017.

 THỜI KHÓA BIỂU CHI TIẾT XEMTẠI ĐÂY 

Số lần xem trang: 8750
Điều chỉnh lần cuối:

Khai Giảng

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI ĐẠI HỌC- KHÓA ĐẶC BIỆT- THÁNG 03/2018 (26-01-2018)

THÔNG BÁO LỊCH THI LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2, VỪA LÀM CỪA HỌC THÁNG 11-2017 (18-11-2017)

THAY ĐỔI LỊCH ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁNG 11-2017 (26-10-2017)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ LIÊN THÔNG-VB2-VLVH (18-10-2017)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (30-08-2017)

LỊCH THI ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC- HỆ VĂN BẰNG 2 (02-08-2017)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU KHAI GIẢNG NGÀY 30-06-2017 (16-06-2017)

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - VĂN BẰNG 2 (24-05-2017)

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI VÀO CÁC NGÀY 10, 12 VÀ 15 THÁNG 5 NĂM 2017 (02-05-2017)

LỊCH THI THPT QUỐC GIA 2017 – BỘ GIÁO DỤC (02-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám chín không bảy

Xem trả lời của bạn !