I- Giới thiệu chung

Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức được thành lập từ năm 2000 theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh ( tiền thân là Trung tâm luyện thi Đại học và được đổi thành tên gọi như hiện nay theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2007 ) với nhiệm vụ chính là định hướng phát triển và bồi dưỡng kiến thức các lĩnh vực văn hóa - nghề theo nhu cầu của người học.

II- Chức năng , nhiệm vụ

1. Chức năng

- Tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng kiến thức của người học.

- Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo bồi dưỡng kiến thức theo đúng quy định của Nhà trường , quy chế của Bộ Giáo dục-Đào tạo và pháp luật của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

- Hằng năm mở các lớp bồi dưỡng kiến thức bổ sung cho người học có nhu cầu dự thi vào các Trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước ở các hệ : Đại học chính quy- Đại học Văn bằng 2- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học - Vừa làm vừa học,...

- Phối hợp với các khoa chuyên ngành trong Trường Đại học Nông lâm mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề liên quan tới các lĩnh vực Nông- Lâm- Ngư như : Kỹ thuật trồng hoa lan, trồng nấm, trồng rau sạch, lai phối bò sữa,...

- Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Nhà trường bồi dưỡng kiến thức kỹ năng mềm, kỹ năng nghề cần thiết cho sinh viên : lái xe, kỹ thuật thuyết trình, kỹ năng xin việc.

Số lần xem trang: 8834
Điều chỉnh lần cuối: 11-12-2017

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (30-08-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2016 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Từ 29/10/2016 đến 19/11/2016 (20-10-2016)

Liên hệ (07-01-2008)

Đội ngũ giảng viên (31-12-2007)

Nội dung giảng dạy (31-12-2007)

Tổ chức (14-12-2007)

Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức (14-12-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm chín sáu sáu

Xem trả lời của bạn !