Nhằm rèn luyện cho học sinh không những thi đậu vào các trường đại học mà còn đủ khả năng theo học ở bậc đại học sau này. Ban giảng huấn của Trung tâm chủ trương giảng dạy, hệ thống lại chương trình các lớp 10, 11, 12 từ cơ bản đến nâng cao đủ các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Anh văn.

Rèn luyện khả năng suy luận, kỹ năng làm bài nhanh, chính xác, cách trình bày lời giải phù hợp với cách chấm thi tuyển sinh hiện nay của Bộ GD và ĐT.

Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, mỗi năm Trung tâm tổ chức hai kỳ thi với nội dung ra đề thi, phương pháp chấm thi như một kỳ thi tuyển sinh đại học thật sự, nhằm giúp học sinh rút kinh nghiệm trước khi thi đại học.

 

 

 

Số lần xem trang: 8847
Điều chỉnh lần cuối: 31-12-2007

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO (30-08-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2016 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Từ 29/10/2016 đến 19/11/2016 (20-10-2016)

Liên hệ (07-01-2008)

Đội ngũ giảng viên (31-12-2007)

Tổ chức (14-12-2007)

Giới thiệu về Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức (14-12-2007)

Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức (14-12-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy tám sáu bốn

Xem trả lời của bạn !