Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức- Trường Đại học Nông Lâm, TP.HCM

Khu phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP.HCM

ĐT: (08)7242628 - (08)891528 - Fax: (08)8960713

Số lần xem trang : :5480
Nhập ngày : 07-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :07-01-2008

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO(30-08-2017)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2016 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM Từ 29/10/2016 đến 19/11/2016(20-10-2016)

Đội ngũ giảng viên(31-12-2007)

Nội dung giảng dạy(31-12-2007)

Tổ chức(14-12-2007)

Giới thiệu về Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức(14-12-2007)

Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức(14-12-2007)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai một năm một sáu

Xem trả lời của bạn !