THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2016

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Từ 05/11/2016 đến 20/11/2016

Học tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm

 

Tuần

Buổi

Thứ 7

Phòng

Chủ nhật

Phòng

31/10 – 6/11

Sáng

Sinh hoá học

4

    Sinh hoá học

4

Chiều

Sinh hoá học

4

 

 

7/11 – 13/11

Sáng

Sinh học phân tử

4

Sinh học phân tử

4

Chiều

Sinh học phân tử

4

 

 

14/11 – 20/11

Sáng

Công nghệ di truyền

4

Công nghệ di truyền

4

Chiều

Công nghệ di truyền

4

 

 

 

Ghi chú: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30; buổi chiều bắt đầu từ 13h00

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN TRỊ 2016

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Từ 05/11/2016 đến 20/11/2016

Học tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm

 

Tuần

Buổi

Thứ 7

Phòng

Chủ nhật

Phòng

31/10 – 6/11

Sáng

 

 

Quản trị học

2

Chiều

Kinh tế học

1

Kinh tế học

1

7/11 – 13/11

Sáng

Kinh tế học

2

Quản trị học

2

Chiều

Quản trị học

2

Quản trị chiến lược

2

14/11 – 20/11

Sáng

 

 

Quản trị chiến lược

2

Chiều

Quản trị chiến lược

3

 

 

 

Ghi chú: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30; buổi chiều bắt đầu từ 13h00

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH KẾ TOÁN  2016

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

Từ 05/11/2016 đến 20/11/2016

Học tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm

 

Tuần

Buổi

Thứ 7

Phòng

Chủ nhật

Phòng

31/10 – 6/11

Sáng

 

 

Kinh tế tài chính

1

Chiều

Kinh tế học

1

Kinh tế học

1

7/11 – 13/11

Sáng

Kinh tế học

2

Kinh tế tài chính

1

Chiều

 

 

Kinh tế tài chính

1

14/11 – 20/11

Sáng

 

 

Nguyên lý kế toán

1

Chiều

Nguyên lý kế toán

1

Nguyên lý kế toán

1

 

Ghi chú: Buổi sáng bắt đầu từ 7h30; buổi chiều bắt đầu từ 13h00

Số lần xem trang : :456
Nhập ngày : 23-10-2016
Điều chỉnh lần cuối :26-10-2016

Khai Giảng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO(30-08-2017)

LỊCH THI ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC- HỆ VĂN BẰNG 2(02-08-2017)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU KHAI GIẢNG NGÀY 30-06-2017(16-06-2017)

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - VĂN BẰNG 2 (24-05-2017)

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI VÀO CÁC NGÀY 10, 12 VÀ 15 THÁNG 5 NĂM 2017(02-05-2017)

LỊCH THI THPT QUỐC GIA 2017 – BỘ GIÁO DỤC(02-05-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 THÁNG 04 NĂM 2017 HỆ VĂN BẰNG 2 – CHÍNH QUY(23-02-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THÁNG 04 NĂM 2017 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (TẠI CHỨC CŨ)(23-02-2017)

Thời khoá biểu lớp đặc biệt luyện thi kỳ thi THPT Quốc Gia khai giảng ngày 15/2 /2017(10-02-2017)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHAI GIẢNG KHÓA ĐẶC BIỆT LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2017(22-12-2016)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ THI LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 2016 - ĐH NÔNG LÂM TPHCM(21-10-2016)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2016 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM(20-10-2016)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VĂN HOÁ PHỔ THÔNG NGOÀI GIỜ CHO HỌC SINH CÁC LỚP 10 – 11 - 12 VÀO NGÀY 1/10/2016 VÀ CÁC NGÀY TIẾP THEO(20-09-2016)

KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN THI KỲ THI THPT QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2017 VÀO NGÀY 1/10/2016 VÀ CÁC NGÀY TIẾP THEO(19-09-2016)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016 VÀO NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016(03-05-2016)

LỊCH THI THPT QUỐC GIA 2016 MỚI NHẤT – BỘ GIÁO DỤC(21-04-2016)

KHAI GIẢNG KHÓA ĐẶC BIỆT LUYỆN THI QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016 CÁC MÔN TOÁN – LÝ – HÓA – VĂN – ANH VĂN – SINH HỌC VÀO CÁC NGÀY 15, 22 VÀ 29 THÁNG 2 NĂM 2016

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI KỲ THI QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016(02-11-2015)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 2016 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM(29-10-2016)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHAI GIẢNG CÁC LỚP ÔN THI KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THÁNG 11 NĂM 2016 (HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM VÀO NGÀY 24/10/201(20-09-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm tám hai một