Thời khoá biểu lớp đặc biệt luyện thi  kỳ thi  THPT Quốc Gia

khai giảng ngày 15/2 /2017

 A

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

7h00 -9h15

T. Ton

P.

 

7h00 -9h15

T. Ton

P.

Toán

7h00 -9h15

T. Ngọc

P.

 

 

 

Hoá

9h30 -11h45

T. Hiền

P.

Toán

9h30 -11h45

T. Quý

P.

Toán

9h30 -11h45

T. Quý

P.

Hoá

9h30 -11h45

T. Hiền

P.

 

 

 

 

 

 

A1

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Lý

7h00 -9h15

T. Ton

P.

Anh Văn

7h00 -9h15

C. Lan Anh

 

Lý

7h00 -9h15

T. Ton

P.

Toán

7h00 -9h15

T. Ngọc

P.

 

 

 

Anh Văn

9h30 -11h45

C. Lan Anh

P.

Toán

9h30 -11h45

T. Quý

P.

Toán

9h30 -11h45

T. Quý

P.

Anh Văn

9h30 -11h45

C. Lan Anh

P.

 

 

 

 

B

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

 

 

Toán

7h00 -9h15

T. Ngọc

P.

 

 

 

 

Hoá

9h30 -11h45

T. Hiền

P.

Toán

9h30 -11h45

T. Quý

P.

Toán

9h30 -11h45

T. Quý

P.

Hoá

9h30 -11h45

T. Hiền

P.

 

 

 

Sinh

17h15 -19h30

C. Ánh

P.

 

Sinh

17h15 -19h30

C. Ánh

             P.

 

 

 

 

 

 

 

 

D

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

 

Anh Văn

7h00 -9h15

C. Lan Anh

P.

 

Toán

7h00 -9h15

T. Ngọc

P.

 

 

 

    Anh Văn

9h30 -11h45

C. Lan Anh

 

Toán

9h30 -11h45

T. Quý

P.

Toán

9h30 -11h45

T. Quý

P.

Anh Văn

9h30 -11h45

C. Lan Anh

P.

 

 

 

 

Văn

13h00-15h15

C. Phương

P.

 

Văn

13h00-15h15

C. Phương

P.

 

Văn

13h00-15h15

C. Phương

P.

 

 

 

 

 

 

 

Lớp buổi tối ( khối A)

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

18h - 20h15

T.Ton

P.3

Toán

18h - 20h15

T.Ngọc

P.3

18h - 20h15

T.Ton

P.3

Hoá

18h - 20h15

T. Duy

P.3

Toán

18h - 20h15

T. Quý

P.3

Hoá

18h - 20h15

T. Duy

P.3

Toán

18h -20h15

T. Quý

P.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Lớp buổi tối ( khối B)

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sinh

17h15 -19h30

C. Ánh

P.

Toán

18h - 20h15

T.Ngọc

P.3

Sinh

17h15 -19h30

C. Ánh

P.

Hoá

18h - 20h15

T. Duy

P.3

Toán

18h - 20h15

T. Quý

P.3

Hoá

18h - 20h15

T. Duy

P.3

Toán

18h - 20h15

T. Quý

P.3

 

Số lần xem trang : :370
Nhập ngày : 10-02-2017
Điều chỉnh lần cuối :10-02-2017

Khai Giảng

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHẤT LƯỢNG CAO(30-08-2017)

LỊCH THI ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC- HỆ VĂN BẰNG 2(02-08-2017)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU KHAI GIẢNG NGÀY 30-06-2017(16-06-2017)

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM - VĂN BẰNG 2 (24-05-2017)

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI VÀO CÁC NGÀY 10, 12 VÀ 15 THÁNG 5 NĂM 2017(02-05-2017)

LỊCH THI THPT QUỐC GIA 2017 – BỘ GIÁO DỤC(02-05-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 THÁNG 04 NĂM 2017 HỆ VĂN BẰNG 2 – CHÍNH QUY(23-02-2017)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THÁNG 04 NĂM 2017 HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC (TẠI CHỨC CŨ)(23-02-2017)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHAI GIẢNG KHÓA ĐẶC BIỆT LUYỆN THI THPT QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2017(22-12-2016)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH KẾ TOÁN-QUẢN TRỊ KINH DOANH-CÔNG NGHỆ SINH HỌC 2016 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM(23-10-2016)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ DỰ THI LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 2016 - ĐH NÔNG LÂM TPHCM(21-10-2016)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 2016 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM(20-10-2016)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VĂN HOÁ PHỔ THÔNG NGOÀI GIỜ CHO HỌC SINH CÁC LỚP 10 – 11 - 12 VÀO NGÀY 1/10/2016 VÀ CÁC NGÀY TIẾP THEO(20-09-2016)

KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN THI KỲ THI THPT QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2017 VÀO NGÀY 1/10/2016 VÀ CÁC NGÀY TIẾP THEO(19-09-2016)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI KỲ THI THPT QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016 VÀO NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 2016(03-05-2016)

LỊCH THI THPT QUỐC GIA 2016 MỚI NHẤT – BỘ GIÁO DỤC(21-04-2016)

KHAI GIẢNG KHÓA ĐẶC BIỆT LUYỆN THI QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016 CÁC MÔN TOÁN – LÝ – HÓA – VĂN – ANH VĂN – SINH HỌC VÀO CÁC NGÀY 15, 22 VÀ 29 THÁNG 2 NĂM 2016

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI KỲ THI QUỐC GIA – XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2016(02-11-2015)

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG NGÀNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 2016 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM(29-10-2016)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHAI GIẢNG CÁC LỚP ÔN THI KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THÁNG 11 NĂM 2016 (HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM) CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM VÀO NGÀY 24/10/201(20-09-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín ba chín không